Garantiitingimused

Suzuki annab garantii mopeedidele, rollerile, mootorrattale, ATV-le, mis on ostetud Ramo kauplusest või tema ametlikult koostööpartnerilt. Garantii hüvitab normaalses kasutuses ilmnenud materjale ja valmistamine vigadest põhjustatud rikked järgmiselt:

1. Garantiiaeg

  • Mootorrattad ja ATV-d – 24 kuud

2. Hooldused

  • Garantii eelduseks on hooldusraamatu nõuetekohane täitmine. Hooldus ja sellega seotud materjalid on tasulised. Omaniku kohustus on hoida hooldusraamat korras.

3. Garantii ei hüvita

Valesti kasutusest, hoolimatusest, muutustest, õnnetustest ja ebanormaalsest kasutamisest põhjustatud vigu. Garantii ei hüvita vigu, mis on tekkinud:

  • tuuningosade kasutamisest;
  • rendimasinal;
  • muutustest või remonttöödest, mis mõjutavad sõiduki omadusi, vastupidavust ja turvalisust;
  • mitte originaalosade kasutamisest;
  • võistlusel kasutamise käigus;

Garantii ei hüvita remondi põhjustatud ajakulu ja muid võimalikke omaniku vahetusi või nendega kaasnevaid kulusid, samuti moraalset või ärikahju. Garantii ei hüvita normaalselt kulunud osi nagu süüteküünlad, filtrid, kontaktid, harjad, kaitsmed, sidurikettad, ketirattad, keti, veorihmad, piduriklotsid, trossid, lambid, akud, kummid, sisekummid, kodarad, regul-seibid ja kummiosad.